Smart Sharp

ТВЪРДОСПЛАВНИ ПЛАСТИНИ

Заточваме твърдославни пластини – прави и профилни – с дебелина не по-малка от 2 мм.